top of page
Annostelijat WSB
Maguire_laitteet_edited.jpg

ANNOSTELIJAT WSB 

Maailman myydyimmät gravimetriset batch annostelijat

 

Maguire WSB Gravimetriset annostelijat/sekoitus yksiköt

Vuonna 1989 valmistettiin ensimmäinen Maguire WSB annostelija. Tämän jälkeen on otettu käyttöön yli 50 000 kpl WSB annostelijaa maailmanlaajuisesti.

WSB annostelijoiden suosio johtuu mm. siitä että ne ovat erittäin helppokäyttöiset ja tarkat. Vaaka-anturi pystyy tunnistamaan jopa niinkin pienet virheet kuin 0,025 grammaa (1 pelletti). Annostus on erittäin tarkasti korjattavissa, esim. Micro-Pulse™ venttiilillä jonka annostus voi olla jopa niinkin pieni kuin muutama pelletti kerralla. Sekoitussuhteet valvotaan jatkuvasti punnitsemalla jokainen materiaali erikseen. Mahdolliset korjaukset annostelija tekee joko välittömästi tai seuraavaan erään sallitusta virhemarginaalista riippuen. Kun erä on valmis punnitusastiassa, se tiputetaan sekoituskammioon sekoitusta varten ennen prosessiin pääsyä, jotta pienimmätkin annostusprosentit olisin hyvin sekoitettuna pääaineiden ja mahdollisen rouheen kanssa. 

 

Oikean annostelijan vallinnassa on syytä huomioida seuraavat asiat, jotta mahdollisimman tehokas ja tarkka annostelija/sekoittaja tulee valituksi.

 

  • Mikä on toivottu tuottavuus alue, kg / tunnissa?

  • Montako materiaalia maksimissaan sekoitetaan?

  • Mitkä ovat sekoitus suhteet?

  • Mitkä ovat materiaali laadut, neitseellinen, lisäaine vai rouhe?

  • Materiaalien fysikaalinen muoto, pulveri, pellettejä, nestettä tai muuta?

 

Autamme mielellämme oikean annostelijan valinnassa.

Klikkaa tästä auki manual!

Maguire5takuu.jpg
Raaka-aine kuivaajat
Näyttökuva 2021-02-22 kello 13.39.18.p

Alipainekuivaus ei sinänsä ole uusi kuivausmenetelmä, mutta Maguire toi tämän menetelmän muoviteollisuuteen muodossa joka on nopea, helppokäyttöinen ja tehokas teknisille muoveille. 

 

LPD yksikön toimintaperiaate on seuraava; kuivaajan lämmitettyä materiaalin se siirretään alipaineeseen, jossa kosteus työntyy ulos materiaalista. Lämmitys tapahtuu kuten tavanomaisissa kuumailma, kuivailma tai paineilmakuivaajissa.

 

LPD kuivaajassa materiaali on suorassa lämmityksessä ainoastaan noin 10 % edellämainittujen kuivaustapojen käyttämästä ajasta. Esim. 4 tuntia perinteisissä kuivailma kuivaajissa vastaa n. 20 minuuttia LPD kuivaajassa. Tämän jälkeen materiaali siirtyy automaattisesti alipaineasemaan, jossa se vastaavasti on yhtä pitkään kuin lämmitysasemassa. Tämän jälkeen materiaali on valmis tuotantoon.

RAAKA-AINE KUIVAAJAT

LPD

Alipainekuivauksen edelläkävijä

Nopean kuivausajan ansiosta mahdollisimman vähän materiaalia on prosessissa. Alipaine kuivaajien energiakulutus on jopa 80 %:a pienempi kuin tavanomaiset menetelmät!


Huomioitavaa on että, LPD kuivaajilla materiaalin ylikuivaamisen vaara on lähes olematon. Materiaali ei altistu suoraan lämmitykseen kuin murto-osan ajasta mikä raaka-aine valmistaja suosittelee lämmitysajaksi. Yksiköllä on mahdollista kuivattaa myös erittäin pieniä määriä kerralla esim. koeajoja varten, kanisterit eivät tarvitse olla täynnä.

MAGUIRE ULTRA

Voiko raaka-aineen kuivauksessa käytetty energiakulutus

olla pienempi kuin tällä kuivaajalla?

A_ULTRA_Family Kuva kopio.png

ULTRA malliston kuivaajat ovat kehitetty soveltumaan LPD:tä paremmin pidemmille yhtäjaksoisille ajoille, jossa energiankulutus tavoite on minimaalisen pieni, sekä tasalaatuinen kuiva materiaali prosessissa.

Materiaali käy läpi samat vaiheet kuten LPD alipainekuvaajassa kuitenkin niin että asemat ovat päällekkäin ja materiaali virtaa painovoimisesti läpi kuinkin vaihe, lisäksi kuivaaja on varustettu kahdella vaaka anturilla optimoimaan materiaali määrä prosessissa. 

Ruuviannostelijat

RUUVIANNOSTELIJAT

MAGUIRE MGF 

– gravimetriset ruuviannostelijat

Ruuviannostelija yhdelle lisäaineelle, ohjelmistotoiminta sekä suulakepuristus että ekstruusio ajoon. 

Nopea materiaalin virtaus kalibrointi, materiaalisuppilo suppilon automaattinen täyttö.

A_gravimetrinenRuuviannostelija_edited.j

EKSTRUUSIO HALLINTA

Ekstruusiohallinta

MAGUIRE WXB 

– WSB annostelija jossa integroitu loss-in-weight suppilo

Maguire_WXP.jpg

Annostelija, johon on lisätty ekstruusio asiakkaiden toivoma materiaalihallinta loss-in-weight toiminta. 

Soveltuu kaikkiin ekstruusio ajoihin, materiaali määrät 2-12 kpl ja tarkkuus jopa 0,1% materiaalissa jossa 1 annostus. Rekisteröi joka sekunti ekstruuderin materiaali kulutus gramma/metri tai kerros paksuudet.

Nopea käyntiin ajo ja selkeä hallinta ohjelmisto.

Näyttökuva 2021-02-22 kello 16.18.56.p

MAGUIRE SWEEPER

– laatikoiden ja säkkien purkuasema granuulaatille tai rouheelle

Sweeperin toiminta periaate perustuu yksinkertaiseen ratkaisuun, jossa anturi käynnistää pinnalla rotetoivan varren, eli ”sweeper” moottorin.

 

Varsi liikkuu aina laatikon, tai säkin pinnalla, ja lakaisee materiaalin mukaansa. Näin ei tarvita materiaali holvauksia, eikä myöskään jatkuvia käyntejä materiaali laakin luona asettelemassa imuputkea sopivaan asentoon.

https://www.maguire.com/products/sweeper/sweeper-unloading-system/

LAATIKKO- JA SÄKINTYHJENNYS LAITTEET

Laatikko- ja säkintyhjennys laitteet
5dd4ee31a66ac_ULTRA_Family Kuva.png

Muoviteollisuudelle koneita sekä laitteita 
raaka-ainekäsittelyyn ja varastointiin

bottom of page